Історико-педагогічний альманах – передплатний часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці. Заснований у 2004 році.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки. Зареєстровано 18.08.2004 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ № 9073.

Зареєстровано Державною реєстраційною службою України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №2119099808).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.

Періодичність: двічі на рік.

“Історико-педагогічний альманах” індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.
  • Журнал представлено на порталі “Наукова періодика України” http://journals.uran.ua

    Залишити відповідь